Jak Zapisać Dziecko do Szkoły w Hiszpanii

Polskie rodziny mieszkające w Hiszpanii lub te, które dopiero planują przeprowadzkę, powinny wiedzieć, w jaki sposób zapisać tam dziecko do szkoły. Hiszpański system edukacyjny jest zróżnicowany ze względu na region: istnieją miejsca, w których nauka odbywa się nie tylko w ogólnokrajowym, ale i lokalnym języku. Istnieją zarówno placówki przeznaczone z założenia dla miejscowych dzieci, jak i międzynarodowe, a nawet polskie. Jak zapisać do nich dzieci i czy konieczne jest zameldowanie na terenie Hiszpanii? Szczegóły opisujemy poniżej.

Edukacja w Hiszpanii: podstawowe zasady

Podobnie jak w Polsce, edukacja szkolna jest w Hiszpanii obowiązkowa. Dzieci w wieku pomiędzy 6 a 16 rokiem życia muszą chodzić do sześcioletniej szkoły podstawowej (educación primaria), a następnie czteroletniej szkoły średniej (Educación Secundaria Obligatoria, w skrócie ESO). Edukacja w rejonowych, publicznych szkołach jest bezpłatna. Po ukończeniu ESO młody człowiek otrzymuje certyfikat wykształcenia średniego z ukończonym podstawowym szkoleniem zawodowym. Osoby chcące kontynuować edukację mogą uczyć się przez kolejne dwa lata w Bachillerato, szkole średniej drugiego stopnia. Jej ukończenie jest równoznaczne z uzyskaniem odpowiednika polskiej matury. Absolwenci Bachillerato mogą aplikować na uczelnie wyższe.

Dzieci poniżej 6 roku życia mogą, ale nie muszą uczęszczać do placówek opiekuńczo-wychowawczych takich jak żłobek (Guarderia) do 3 roku życia i przedszkole (educación infantil) przeznaczone dla cztero-, pięcio- i sześciolatków przed rozpoczęciem obowiązkowej nauki w szkole podstawowej.

Jak zapisać polskie dziecko do hiszpańskiej szkoły?

Aby uniknąć niepotrzebnego stresu i kłopotów związanych z niemożliwością uczęszczania do wybranej placówki, zapisu dziecka do szkoły w Hiszpanii należy dokonać z wyprzedzeniem. Większość szkół rozpoczyna zapisy już w maju. W czasie wakacji może być trudno cokolwiek załatwić, natomiast po 1 września często okazuje się, że wszystkie miejsca w wybranej placówce edukacyjnej są już zajęte.

Udając się do sekretariatu szkoły publicznej należy być przygotowanym na krótką rozmowę po hiszpańsku. Ze sobą trzeba mieć następujące dokumenty:

  • dokumenty tożsamości,
  • odpis aktu urodzenia dziecka (dokument międzynarodowy lub tłumaczenie przysięgłe odpisu w języku polskim),
  • informacja o zameldowaniu i numer NIE (numero de identidad extranjero),
  • świadectwo ukończenia poprzedniej szkoły i ewentualne wyniki egzaminów – odpis w języku hiszpańskim lub tłumaczenie przysięgłe,
  • książeczkę szczepień potwierdzoną i zaktualizowaną przez hiszpańskiego lekarza.

Część placówek może wymagać także innych dokumentów oraz zaświadczeń. Wszystko zależy od stopnia edukacji i rodzaju szkoły.

Czy szkoły w Hiszpanii są płatne?

Całkowicie bezpłatna edukacja przysługuje w Hiszpanii dzieciom pomiędzy 6 a 16 rokiem życia. Pobyt w żłobku dla maluchów poniżej czwartego roku życia jest związany z koniecznością uiszczania comiesięcznego czynszu, ale już przedszkola (Guarderia) prowadzone są przez publiczne szkoły podstawowe i nie wymagają dodatkowych środków finansowych. Szkoła podstawowa oraz czteroletnia szkoła średnia ESO mogą być bezpłatne, jeśli rodzice zdecydują się zapiać dziecko do szkoły publicznej, podobnie jak w Polsce istnieje też jednak możliwość wyboru placówki prywatnej, który wiąże się z koniecznością uiszczania miesięcznych lub semestralnych opłat.

Przeniesienie dziecka do hiszpańskiej szkoły: problemy

Przenosiny do obcego kraju i rozpoczęcie nauki w całkowicie nowym środowisku to dla dziecka i całej jego rodziny niezwykle trudne doświadczenie. Pozostawienie dotychczasowych przyjaciół i konieczność odnalezienia się w nowej grupie bywa dla maluchów i nastolatków niemałym stresem – zwłaszcza jeśli łączy się z koniecznością nauki nowego języka.

Hiszpania jest jednak krajem otwartym na cudzoziemców. Większość szkół przyjmuje niejedno dziecko niehiszpańskojęzyczne, dlatego placówki te cechują się dużą elastycznością i empatią w stosunku do problemów z nauką języka, oferują także pomoc we wszelkich trudnościach. Same dzieci są zaś przyzwyczajone do towarzystwa rówieśników z różnych stron świata, dzięki czemu naszej pociesze nie będzie grozić wykluczenie.

W przypadku problemów rodzice mogą rozważyć przepisanie dziecka ze zwykłej, publicznej szkoły w Hiszpanii do prywatnej szkoły międzynarodowej, a nawet polskiej szkoły. Warto jednak wtedy dodatkowo zapisać dziecko na zajęcia z języka hiszpańskiego, aby jak najszybciej mogło ono poczuć się częścią lokalnej społeczności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © Torrevieja24.pl - Miasto w Hiszpanii Torrevieja.