Co to Jest Hiszpańska Guardia Civil?

Hiszpania i Guardia Civil

Wśród różnych Sił i Korpusów Bezpieczeństwa w Hiszpanii, Policja Narodowa i Guardia Civil są najważniejszymi jednostkami. Według danych z 2020 roku, obecnie jest 68.000 policjantów i 80.000 funkcjonariuszy Guardia Civil.

Obie jednostki hiszpańskiej policji wykonują swoje obowiązki i zarządzają swoją działalnością pod kierownictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Hiszpanii. Te dwa organy mają strukturę dyrekcji generalnej i podlegają sekretarzowi stanu ds. bezpieczeństwa. Poniżej wyjaśniamy Co to jest hiszpańska Guardia Civil i czym się różni od policji.

Kompetencje Wspólne

Niektóre z głównych wspólnych kompetencji obu korpusów to zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, co koncentruje się na zapobieganiu przestępstwom i gwarantowaniu bezpieczeństwa na drogach publicznych (typowe patrole obu korpusów).

Oba organy prowadzą również dochodzenia na polecenie sędziów śledczych. W wielu dochodzeniach bardzo ważną rolę odgrywa zbieranie i analiza dowodów, która w przypadku Policji Narodowej zależy od Policía Científica (Policji Naukowej), a w przypadku Guardia Civil od Laboratorio Criminalístico (Laboratorium Kryminalistyczneg).

W obu siłach funkcjonują również tzw. Comisaría General de Información (Policja Narodowa) oraz Jefatura de Información (Guardia Civil), które zajmują się m.in. śledztwami w sprawie grup radykalnych i terroryzmu.

Poza tym istnieją kompetencje, które posiadają oba organy, ale którymi tradycyjnie zajmuje się częściej jeden z organów. A w przypadkach, gdy dwa śledztwa się pokrywają, można powołać wspólne zespoły do rozwiązania sprawy. W każdym razie organizacja i zadania każdego z korpusów są opublikowane w dekrecie królewskim o podstawowej strukturze organicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który ma tendencję do zmiany z każdym rządem lub każdą zmianą ministra.

Oba korpusy prowadzą również działalność międzynarodową, czy to we współpracy z innymi siłami policyjnymi, Interpolem i Europolem, czy też w różnych hiszpańskich ambasadach i misjach międzynarodowych, w których uczestniczą. Należy również zauważyć, że agenci obu sił współpracują z innymi instytucjami państwowymi poprzez specjalne delegacje w różnych miejscach: w Domu Królewskim, w Prezydium Rządu, w jednostkach przy prokuraturach i sądach itp.

Co to Jest Hiszpańska Guardia Civil?

Historia Guardia Civil sięga 13 maja 1844 roku, kiedy to Francisco Javier Girón założył tę formację i został jej pierwszym dyrektorem generalnym.

Motywacja do utworzenia Guardia Civil była jasna: w tamtym czasie istniały poważne problemy z bezpieczeństwem na obszarach wiejskich kraju. Sytuacja uległa pogorszeniu po zakończeniu pierwszej wojny karlistowskiej. Tak więc początki historii Guardia Civil sięgają połowy XIX wieku.

Po wojnie domowej Francisco Franco zreorganizował państwo i Guardia Civil. Podczas reżimu pojawiły się pierwsze psy policyjne i helikoptery w służbie. A w 1975 roku, wraz ze śmiercią Franco, rozpoczął się nowy etap: transformacja. Od tego momentu rola Guardia Civil wzrosła, stając się kluczową w walce z grupą terrorystyczną ETA.

Mając charakter wojskowy i zasięg ogólnokrajowy, Guardia Civil działa głównie w środowiskach wiejskich i gminach liczących mniej niż 50 000 mieszkańców, choć może rozwijać swoją działalność na całym terytorium. Jest to formacja policyjna, ale także wojskowa.

Do kompetencji własnych Guardia Civil należy Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (Grupa Ruchu Drogowego), która odpowiada za bezpieczeństwo i ochronę dróg, oraz Intervención de Armas, która kontroluje posiadanie broni palnej. Ochrona budynków urzędowych jest również jednym z typowych zadań Guardia Civil. Guardia Civila ma ponad 2 tys. instalacji i ponad 80 tys. pracowników.

Policja Narodowa i Jej Zadania

Początki Policji Narodowej jako siły bezpieczeństwa miały miejsce w 1824 roku, kiedy to została utworzona przez Ferdynanda VII.

Oficerowie zawodowi Policji Narodowej są znani ogólnie jako policjanci krajowi, a ich działalność ma charakter głównie miejski, gdyż zwykle działają głównie w gminach liczących ponad 50 000 mieszkańców, choć mogą wykonywać swoją pracę na całym terytorium kraju.

Jedną z wyłącznych kompetencji Policji Narodowej jest kontrola wjazdu i wyjazdu Hiszpanów i cudzoziemców na i z terytorium kraju, a także dokumentacja, czyli kontrola, opracowywanie i wydawanie dowodów osobistych, paszportów i kart cudzoziemców. Innym zadaniem własnym jest kontrola bezpieczeństwa prywatnego, z nadzorem nad prywatnymi podmiotami i służbami ochroniarskimi, nadzorczymi i dochodzeniowymi, ich personelem, zasobami i działaniami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © Torrevieja24.pl - Miasto w Hiszpanii Torrevieja.